Co roku, tuż przed rozpoczęciem letniej rekrutacji na studia publikowane są różnego rodzaju rankingi najlepszych uczelni. Zestawienia są opracowywane przez instytucje, które przez cały rok akademicki śledzą działalność uczelni wyższych po to, by potem podsumować ich pracę. Rankingi te mają nie małe znaczenie dla maturzystów, którzy często wyrabiają sobie opinię na temat danego uniwersytetu na podstawie właśnie owych zestawień.

Co brane jest pod uwagę przy tworzeniu owych rankingów? Różne czynniki mają wpływ na to jak wypadnie dana uczelnia na tle innych. Najczęściej zaś oceniane jest to jaki jest poziom edukacji oraz jakie kwalifikacje mają wykładowcy pracujący na danej uczelni wyższej. Często brana pod uwagę jest też ilość publikacji pracowników danego uniwersytetu.

www.warsawstartupgame.pl

Znaczenie ma też ilość studentów zagranicznych, którzy studiują na danej uczelni, a także ogólna liczba studentów, którą zestawia się z liczbą wykładowców, którzy na stałe pracują na tej uczelni.

postprodukcja obrazu kurs AMA Studia magisterskie: kosmetologia