Co roku na szczycie listy najlepszych krajowych uczelni w Polsce znajdują się Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Obie placówki dydaktyczne cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studentów i gwarantują najlepsze wykształcenie w państwie. Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce i jednym z najstarszych uniwersytetów na całym globie. Obecnie mieści się w Krakowie, choć początkowo założono go w Kazimierzu dzięki fundacji Kazimierza III Wielkiego.

Aktualnie budowany jest nowy uniwersytecki kampus (Trzeci Kampus), gdzie ma się pojawić innowacyjna infrastruktura naukowo-technologiczna. Uniwersytet Warszawski jest znacznie młodszy od swojego konkurenta, gdyż powstał dopiero na początku XIX wieku. To nie przeszkadza mu jednak dorównywać krakowskiej szkole wyższej pod względem liczebności studentów oraz osiągnięć naukowych. Wśród prestiżowych polskich uczelni nie można też pominąć Uniwersytetu im.

www.sp98.waw.pl

Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ostatnio zajął trzecie miejsce i zanotował lepsze wyniki od dwóch wyprzedzających go placówek w kategorii innowacyjności oraz umiędzynarodowienia.

http://www.mtlumaczenia.pl/macedonski https://globalgift.pl/268-kredki-i-zestawy-szkolne