Społeczna odpowiedzialność każdego pracodawcy obejmuje kilka kluczowych obszarów. W obszarach tych wyróżnić można cztery główne kategorie, są to: ład organizacyjny, pracownicy, środowisko i produkt. Ład organizacyjny to inaczej kształtowanie etycznej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jego kodeksy etycznego postępowania, zarządzanie ryzykiem, komunikowanie działań społecznej odpowiedzialności poprzez ujawnianie danych pozafinansowych oraz przeciwdziałanie korupcji.

Aspekt dotyczący pracowników to głównie dialog z pracownikami, troska o ich bezpieczeństwo w miejscu pracy, zapewnienie optymalnych warunków pracy, poszanowanie praw człowieka, dostrzeganie znaczenia różnorodności w miejscu pracy, troska o zdrowie pracowników oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym.W kwestii środowiska zadanie przedsiębiorstwa polega na ograniczaniu emisji gazów, odpowiedzialnym zarządzaniu odpadami, odpowiedzialnym zarządzaniu ściekami, ograniczaniu zużycia energii oraz zużycia wody. W kwestii produktu firma powinna mieć odpowiedzialne podejście do łańcucha dostaw, w tym do wydobycia i transportu surowców, tworzenia półproduktów i ich transportu.

http://www.mtlumaczenia.pl/estonski https://showroom.amica.pl/kurs-cukierniczy-poznan