Firma stosująca praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ma duża siłę w oddziaływaniu na postawy społeczne. Może na nie wpływać poprzez promocję świadomości ekologicznej zarówno wśród swoich pracowników, jak i klientów. Firmy społecznie odpowiedzialne podejmują liczne inicjatywy pozwalające minimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne, m.

in.: realizują programy optymalizacji wydruków i redukcji zużycia papieru, oszczędzania energii elektrycznej, recyklingu zużytego sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych, zbiórki makulatury, baterii i tonerów oraz digitalizacji dokumentów, które służą minimalizowaniu negatywnego wpływu działania organizacji na środowisko naturalne. Celem takich firm jest też wpływanie na postawy ekologiczne klientów.

http://www.mtlumaczenia.pl/tlumaczenia-symultaniczne

Cel ten realizowany jest m.in. poprzez nagradzanie proekologicznych zachowań.

Firmy odpowiedzialne społecznie często też same zachęcają klientów np. do rezygnacji z papierowych wyciągów operacji bankowych.

komunikacja wewnętrzna www.brzewski.edu.pl