System nawigacji satelitarnej odnajduje swoje zastosowanie w wielu przestrzeniach życia człowieka. Dzięki danym, jakie dostarczane są za jego pośrednictwem, wykorzystywany jest zarówno w przemyśle, nauce, jak i życiu codziennym. Wymienić można bardzo wiele miejsc i specjalności, w których jest wykorzystywany.

Przydatny jest dla naukowców, np. archeologów, przy ewidencji stanowisk archeologicznych, tworzeniu map tych stanowisk i nanoszeniu poprawek do map już istniejących. Wykorzystywany jest również przez geodetów do precyzyjnego ustalania współrzędnych oraz wektorów.

W pracy geologów używa się go do tworzenia map geologicznych, map zasobów, oraz ewidencji form geologicznych. Bardziej zaawansowanym zastosowaniem naukowym systemu GPS jest geodynamika, polegająca na badania ruchu wirowego naszej planety, analizie ruchu biegunów, czy śledzeniu przemieszczenia się całych kontynentów. Wykorzystuje się go również w wielu gałęziach przemysłu.

Wykorzystywany jest w budownictwie, do wytyczania współrzędnych oraz nadzorowania przesunięć. Wykorzystują go służby drogowe do analizy stanu nawierzchni dróg i ewidencji ich uszkodzeń. Sieci energetyczne wykorzystują sygnał satelitarnych do synchronizacji swoich zegarów i dystrybucji czasu.

Powszechnie wykorzystywany jest także w górnictwie między innymi do nawigowania platform wiertniczych oraz analizy przemieszczania się gruntu. Interesującym zastosowaniem systemu GPS jest tak zwane rolnictwo precyzyjne. Dane z satelity wykorzystuje się do precyzyjnego dawkowania nawozów na grunt oraz do stosowania inteligentnych naprysków w ściśle określonych lokalizacjach.