Aby przedsiębiorstwo mogło być społecznie odpowiedzialne jego pracownicy, w tym także główny zarząd, muszą prawidłowo rozumieć ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważne jest uzmysłowienie sobie, że nie jest to narzędzie, które jedynie poprawi wizerunek przedsiębiorstwa.

tłumaczenia hebrajski

Społeczna odpowiedzialność biznesu polega na świadomym i systematycznym podejmowaniu działań w kwestiach społecznych i środowiskowych. Działania te wykraczają poza obowiązkowe zadania danego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa wdrażające politykę społecznej odpowiedzialności powinny tak gospodarować swoimi zasobami, aby ich wykorzystanie było jak najbardziej efektywne. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze ekonomicznym polega natomiast na podejmowaniu działań innowacyjnych oraz zwiększaniu swojej konkurencyjności.

Największym problemem w stosowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu jest jej błędne postrzeganie jako narzędzia do zmiany wizerunku i wzrostu zysków ekonomicznych.

https://mentornow.pl/mentoring-biznesowy-czym-jest-i-dlaczego-warto/ www.tajnahistoriarzeszowa.pl